Het Financieel Loket

Het Sociaal Fonds werkt samen met het Financieel Loket. Hieronder een artikel  over het Financieel Loket. 

Overgenomen van het Rijksportaal

Voorkom schulden: zoek op tijd hulp
NIEUWSBERICHT | 04-09-2023 | 11:25 | VOOR: RIJKSBREED


Financiële problemen kunnen een enorme impact hebben op je leven en je functioneren. Soms kom je er zelf even niet meer uit. Voor medewerkers van de Rijksoverheid is er het Financieel loket, onderdeel van O&P Rijk | Bedrijfszorg. Renee van Rumpt (manager van het Financieel loket) en haar collega’s bieden hulp en geven voorlichting. ‘Zoek ons op voordat er schulden ontstaan'.


Budgetplan
Een verandering in je leven, zoals een scheiding, geboorte of samenwonen, kan grote financiële gevolgen hebben. Maar ook een langdurige ziekte, geen inzicht in je financiën, geen buffer hebben of vooruitschuiven van betalingen kunnen geldzorgen veroorzaken. Renee: ’Veel mensen denken dat je alleen maar bij ons terecht kan als je al schulden hebt, maar wij willen juist preventief werken. Klop bij ons aan voordat er schulden zijn, dan kunnen wij helpen bij het opstellen van een budgetplan. Zo begeleiden we medewerkers met het op orde krijgen van hun financiën. Dat is kosteloos en een consult kan onder werktijd plaatsvinden.’

Openheid geven
Renee stond aan de wieg van het Financieel loket, dat van start ging in 2009. Maar helaas weet nog niet iedereen van het bestaan ervan en wat de dienstverlening inhoudt. ‘En dat is jammer,’ zegt Renee. ‘Want we kunnen helpen om zaken op orde te krijgen en grotere problemen te voorkomen. Voorwaarde hiervoor is wel dat je openheid van zaken geeft. Mensen die bij ons komen moeten best veel informatie aanleveren, zoals bankafschriften. Die gegevens hebben we nodig om een budgetplan op te stellen. Als medewerkers ons benaderen leggen we uit wat de spelregels zijn en kijken hoe we kunnen helpen.’ 

Geen buffer
Het levensonderhoud is de laatste tijd veel duurder geworden. Maar schulden kunnen ontstaan vanwege allerlei factoren. Renee: ‘We maken vaak mee dat mensen geen financiële buffer hebben en als er dan wat gebeurt dat veel kosten met zich meebrengt, dan gaat het mis. Dan wordt er geschoven met betalingen en lopen de achterstanden op. Maar er zijn ook andere oorzaken; een scheiding kan bijvoorbeeld hoge kosten voor een advocaat met zich meebrengen. Of er ontstaat een betalingsachterstand, omdat belastingformulieren niet of niet goed ingevuld worden vanwege een taalbarrière.’

Drempel
‘Schaamte speelt zeker een rol bij financiële problemen. Dat merken we ook. Mensen denken soms dat we informatie doorgeven aan personen binnen hun organisatie. Dat gebeurt absoluut niet! Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en wat er besproken is, blijft tussen ons. Sommige mensen voelen schaamte om alle bankafschriften in te leveren. Maar wij hebben geen oordeel; het is voor ons van belang om te zien waar je je geld aan uitgeeft en of je vaste lasten betaald zijn. Op die manier kunnen we inzichtelijk maken hoe je je schulden kan aanpakken. Wij weten welke wegen we kunnen bewandelen en zullen er, samen met jou, alles aan doen om je zo goed mogelijk te helpen.’


Wat moet je doen als je merkt dat het financieel niet goed gaat?
Je kan zelf direct een afspraak maken met een van de medewerkers van het Financieel loket.  Als je dit prettig vindt kan je ook eerst met je leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werker praten, maar dit is zeker niet verplicht. Op de website van O&P Rijk kun je zien welke financieel hulpverlener werkzaam is voor jouw organisatie. 

O&P Rijk
O&P Rijk is de hr-dienstverlener voor de gehele Rijksoverheid; voor medewerkers, managers, hr-directies en beleid. O&P Rijk biedt een breed palet diensten op het terrein van organisatie en personeel. De dienstverleningsthema’s zijn Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Arbeidsmarkt, Bedrijfszorg, Binnenwerk, Inclusiviteit, Loopbaan- en talentontwikkeling, Organisatie-inrichting en P-direkt. Het Financieel loket is een dienst binnen Bedrijfszorg.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van O&P Rijk.