Contact

Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie en Veiligheid


Bezoekadres:
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Bezoektijden: dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur en graag in overleg met u.

Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag


Contactpersoon

Steven Rijpstra
E-mail: steven.rijpstra@rijksoverheid.nl
Telefoon: 06 211 71 406Ook kunt u via uw eigen afdeling Personeel en Organisatie of via Bedrijfsmaatschappelijk werk en het Financieel Loket contact opnemen voor vragen over het Sociaal Fonds.


Contactformulier 


Locatie bezoekadres en route